Toimitusehdot & Tietosuojaseloste


TOIMITUSKULU

-
Toimituskulu on 7,95 € / lähetys. Postin perille toimitettavan express-paketin toimituskulu on 15,95 € / lähetys.

- Postiennakkolisä 5,75 € / lähetys.

- Yli 90 € tilaukset ilman posti- ja toimituskuluja. Mikäli asiakas palauttaa tuotteita siten, että lopullinen summa on alle postimaksuvapauteen oikeuttavan summan, vähennämme palautettavasta osuudesta toimitustavan mukaisen toimituskulun.

- Laskulla tilattaessa veloitamme pienlaskutuslisän alle 150 € tilauksista. Pienlaskutuslisä on 15 €.


TILAUS

- Tilauksen yhteydessä jättämäsi asiakastiedot ovat meille ehdottoman luottamuksellisia emmekä
  luovuta niitä ulkopuolisille.
- Emme seuraa yksittäisten käyttäjien liikkumista sivuillamme.
- Emme kaytä saamiamme asiakastietoja suoramarkkinointiin ilman asiakkaan lupaa.
- Emme vaadi asiakkailtamme salasanojen käyttöä.


TOIMITUSAIKA

Keskimääräinen toimitusaika on 3-5 vrk tilauksesta, mikäli tuote on varastossa. Jos tuote on päässyt loppumaan on toimitusaika pidempi (n.30vrk).


TOIMITUSTAPA

Itella Economy 16 postipaketti lähetyksen koosta riippuen.

 

MAKSUEHDOT

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla
Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Unidors Oy
toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja
lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen
Verkkomaksut Oy.

Suomen Verkkomaksut Oy toimii Visa, Visa Electron tai
MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa
syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla
ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on
myös maksun saaja.

Suomen Verkkomaksut Oy, y-tunnus: 2122839-7

Ohjelmakaari 10

40500 JYVÄSKYLÄ

Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen Verkkomaksut Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.


VAIHTO- JA PALAUTUSOIKEUS


- Tuotteillamme on 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Peruutusilmoitus/palautus on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai sopimuksen tekemisestä. Veloitamme palautuksesta postikulun.

- Tavaran noutamatta jättäminen ei riitä tilauksen peruuttamiseen. Noutamattomasta lähetyksestä veloitettava summa on 10 euroa, joka pidätetään palautettavasta kauppasummasta. Maksu koostuu tilauksen pakkaus-, lähetys- ja palautuskustannuksista.

- Säilytäthän palautuksesta saamasi kuitin Postilta, jos palautuksessa ilmenee ongelmia.

- Myymälästämme noudetun tilauksen palautus ensisijaisesti johonkin myymäläämme.

- Huomioithan, että emme lunasta postiennakolla lähetettyjä palautuksia.

- HUOM! Myymme kaikki kilpapuvut ilman vaihto- ja palautusoikeutta, jotta voimme taata tehdastakuun asiakkaille.


Katso myös www.kuluttajavirasto.fi


MUUTA

Postimyyntiehtojen mukaisesti myynti alle 18-vuotiaille on mahdollista vain edunvalvojan (holhoojan) kirjallisella suostumuksella.

 

TIETOSUOJASELOSTE
 

1. Rekisterinpitäjä
 

Unidors Oy
Kiviaidankatu 2 h
00210 Helsinki
Y-tunnus2242876-1
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Kiiski
sami.kiiski@unidors.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää yrityksen omissa rekistereissä esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Yritys saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan yrityksen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Yrityksellä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan tässä tapauksessa esim. postitustarroja suoramainoksiin tai vastaavia. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä yrityksen asiakaspalveluun, sähköpostitse (tilaus@essenuoto.fi) tai rekisterin yhteyshenkilölle.


5. Rekisterin tietosisältö
 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi

  • Osoite

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero

  • Tiedot aikaisemmista tilauksista

  • Hinta- ja maksutietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet
 

Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä ostoksista verkkopalvelussa sekä palvelun käytön aikana asiakasjärjestelmään liittyvistä ilmoituksista. Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tietoja voidaan saada myös alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen. Asiakkaiden muista toimista digitaalisessa ympäristössä voidaan saada tietoja yhteistyökumppaneiden sivustoista, tietojärjestelmistä tai muista digitaalisista lähteistä, joihin kirjaudutaan sähköisen kutsun kautta, evästeiden kautta tai käyttämällä asiakkaille annettuja tunnuksia.
 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
 

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa  lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet
 

A: Manuaalinen aineisto
Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa tiloissa. Salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

B: ATK:lla käsiteltävät toiminnot
Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritetyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

 

10. Evästeet

Evästeitä käytetään sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä joidenkin sivuston toimintojen (esimerkiksi ostoskori) toiminnan mahdollistamiseksi.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Lisätietoja evästeistä ja niiden hallinnasta saat esimerkiksi sivustolta www.aboutcookies.org.

Eväste voidaa tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi (stored cookies) tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön muokkaamalla selaimensa asetuksia, jolloin selain ei tallenna evästeitä käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteeseen. Evästeiden kieltäminen voi vaikuttaa siihen että jotkin toiminnot eivät toimi oikein.


11. Tarkastusoikeus
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyynti ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen.


12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
 

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä.

Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle.

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.


13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin jota varten ne on kerätty tai käsittelyyn ei ole muuta laillista perustetta. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot sekä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus.